Правила и условия

Последна актуализация: 30/09/2021

Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване ("Условия", "Условия за ползване"), преди да използвате уебсайта http://www.palmki.be ("Услугата"), управляван от Palmki ("нас", "ние" или "наш").

Вашият достъп до Услугата и нейното използване се обуславя от приемането и спазването на настоящите Условия. Настоящите Условия се прилагат за всички посетители, потребители и други лица, които имат достъп до Услугата или я използват.

С достъпа до или използването на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от условията, нямате право на достъп до Услугата.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, характеристики и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Palmki и нейните лицензодатели.

Връзки към други уеб сайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или не се контролират от Palmki.

Palmki не контролира и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това Вие признавате и се съгласявате, че Palmki не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да било щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такива уебсайтове или услуги.

Препоръчваме ви да се запознаете с условията и правилата за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване

Можем да прекратим или спрем достъпа до нашата Услуга незабавно, без предизвестие или отговорност, по каквато и да е причина, включително, но не само, ако нарушите Условията.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да останат в сила и след прекратяването, остават в сила и след прекратяването, включително, без ограничение, разпоредбите за собственост, отказ от гаранции, обезщетения и ограничения на отговорността.

Отказ от отговорност

Използването на Услугата от Ваша страна е на Ваш собствен риск. Услугата се предоставя на принципа "КАКТО Е" и "КАКТО Е ДОСТЪПНО". Услугата се предоставя без каквито и да било гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, ненарушаване на права или начин на изпълнение.

Приложимо право

Настоящите условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Белгия, без да се вземат предвид техните разпоредби за стълкновение на закони.

Неуспехът ни да приложим което и да е право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия бъде обявена за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на настоящите Условия ще останат в сила. Настоящите Условия представляват цялостното споразумение между нас по отношение на нашата Услуга и отменят и заместват всички предишни споразумения, които бихме могли да имаме между нас по отношение на Услугата.

Промени

Запазваме си правото по свое усмотрение да променяме или заменяме тези условия по всяко време. Ако промяната е съществена, ние ще се опитаме да предоставим поне 30-дневно предизвестие преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наша преценка.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата Услуга след влизането в сила на тези промени, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас.