Мениджър иновации

PerfectID търси стратегически профил, в който следните елементи са от основно значение за позицията:

Какво правите

 • Изготвяне на проекти за технически иновации с PALMKI в сътрудничество с мениджъра по продажбите.
 • Разработване на стратегия с оглед на иновациите и пътна карта за иновации
 • Грижа и създаване на стратегически партньорства
 • Разширяване на организацията в съответствие с целите за растеж на организацията
 • Създаване на нови бизнес модели, споразумения и преговори за сключване на договори с големи играчи
 • Разгръщане на стратегия за достигане до пазара по отношение на избраните пазарни сегменти
 • Управление на качеството в съответствие с международните стандарти

Кой сте вие

За ролята на мениджър иновации търсим:

Бакалавърска/магистърска степен или еквивалентен опит

 • Минимум 10 години релевантен технически опит в областта на ИКТ и електрониката, за предпочитане опит с технологии за удостоверяване на автентичност.
 • Опит на стратегическо ниво с цел разработване на иновации съвместно с големи участници в международен контекст
 • Опит със системи за управление на качеството и създаване на системи за управление на качеството
 • Ориентиран към резултатите инициатор с търговско стратегическо отношение
 • Открит преговарящ с техническо ноу-хау и стремеж към дългосрочни партньорства
 • Играч в екип с практическо отношение
 • Свободно владеене на английски, нидерландски и френски език, владеенето на други езици е ПЛЮС!
 • Опитът в сектора за достъп или сектора за сигурност е ПЛЮС.
 • Стремежът и предизвикателството вървят ръка за ръка с умението да определяте приоритети
 • Инициатор с безкомпромисен манталитет и силна доза решителност
Facebook
Twitter
LinkedIn
BG